Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola
Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola
Lat Rus Eng
Vispārējā informācija  >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >  Mācību programmas  >  Profesionālā maģistra studiju programma “Sociālais darbs”

Studiju virziens Studiju virziens "Sociālā labklājība" akreditācijas lapa

Profesionālās maģistra studiju programmas Profesionālās maģistra studiju programmas " Sociālais darbs" licence

Studiju maksa Rīga 2015./2016.akad.gads Studiju maksa Rīga 2015./2016.akad.gads

 


Studiju virziens "Sociālā labklājība"

Akreditācijas lapa un pielikums Akreditācijas lapa un pielikums

Esi viens no mums!


Jaunākā studiju programma studiju virzienā "Sociālā labklājība"

Studiju plāns 1,5 gadi, Studiju plāns 2 gadi Studiju plāns 1,5 gadi,

Studiju plāns 2 gadi Studiju plāns 2 gadi

Profesionālā maģistra studiju programma Profesionālā maģistra studiju programma "Sociālais darbs" misija


PRAKSE

  Prakse: sociālā gadījuma vadīšana 10 KP (studiju ilgums 2 gadi)

Prakse: kopienas sociālais darbs 6 KP (studiju ilgums 1,5 gadi) Prakse: kopienas sociālais darbs 6 KP (studiju ilgums 1,5 gadi)


Lekciju saraksts 2015./2016.akad.gada pavasara semestris Lekciju saraksts 2015./2016.akad.gada pavasara semestris

Maģistra studiju programmas  "Sociālais darbs" 26.09.2015.plānotā darba kārtība:

Studenti, kuri studē 2.kurss 3.semestris un 1.kurss 2.semestris prezentē savas maģistra darba iestrādes sagatavojot Power Point prezentāciju  (10 Slaidi).

Studenti jaunie - klausītāji un sagatavo plānoto maģistra darba tēmas aprakstu uz 3 (trīs) lapām.

Gaidu mūsu kopīgo tikšanos 26.09.2015. plkst.10.00!

Jūsu programmas direktore doc.Andra MiteApsveikums Vispasaules Sociālā darba dienā 17.03.2015.

Intechnic Europe