Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola
Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola
Lat Rus Eng
Vispārējā informācija  >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >  Mācību programmas  >  Profesionālā maģistra studiju programma “Sociālais darbs”

Studiju virziens Studiju virziens "Sociālā labklājība" akreditācijas lapa

Profesionālās maģistra studiju programmas Profesionālās maģistra studiju programmas " Sociālais darbs" licence

 


Studiju virziens "Sociālā labklājība"

Akreditācijas lapa un pielikums Akreditācijas lapa un pielikums

Esi viens no mums!


Jaunākā studiju programma studiju virzienā "Sociālā labklājība"

Studiju plāns 1,5 gadi, Studiju plāns 2 gadi Studiju plāns 1,5 gadi,

Studiju plāns 2 gadi Studiju plāns 2 gadi

Profesionālā maģistra studiju programma Profesionālā maģistra studiju programma "Sociālais darbs" misija


PRAKSE

  Prakse: sociālā gadījuma vadīšana 10 KP (studiju ilgums 2 gadi)

Prakse: kopienas sociālais darbs 6 KP (studiju ilgums 1,5 gadi) Prakse: kopienas sociālais darbs 6 KP (studiju ilgums 1,5 gadi)


Lekciju saraksts 2015./2016.akad.gada pavasara semestris Lekciju saraksts 2015./2016.akad.gada pavasara semestris

Maģistra studiju programmas  "Sociālais darbs" 26.09.2015.plānotā darba kārtība:

Studenti, kuri studē 2.kurss 3.semestris un 1.kurss 2.semestris prezentē savas maģistra darba iestrādes sagatavojot Power Point prezentāciju  (10 Slaidi).

Studenti jaunie - klausītāji un sagatavo plānoto maģistra darba tēmas aprakstu uz 3 (trīs) lapām.

Gaidu mūsu kopīgo tikšanos 26.09.2015. plkst.10.00!

Jūsu programmas direktore doc.Andra MiteApsveikums Vispasaules Sociālā darba dienā 17.03.2015.

Intechnic Europe